Zhamso Bambagaev: photo - NOVAT
Zhamso Bambagaev
Bayaskhalan Batozhapov: photo - NOVAT
Bayaskhalan Batozhapov
Vitaly Bogomolov: photo - NOVAT
Vitaly Bogomolov
Vasily Burdakin: photo - NOVAT
Vasily Burdakin
Dmitry Veselovsky: photo - NOVAT
Dmitry Veselovsky
Alexander Zverev: photo - NOVAT
Alexander Zverev
Sergey Kovalyov: photo - NOVAT
Sergey Kovalyov
Evgeny Myskov: photo - NOVAT
Evgeny Myskov
Alexander Novozheev: photo - NOVAT
Alexander Novozheev
Denis Obukhov: photo - NOVAT
Denis Obukhov
Artyom Polutsky: photo - NOVAT
Artyom Polutsky
Zhargal Rinchinov: photo - NOVAT
Zhargal Rinchinov
Evgeny Rymarev: photo - NOVAT
Evgeny Rymarev
Vitaly  Sukhoverkov: photo - NOVAT
Vitaly Sukhoverkov
Alexander Schekaturin: photo - NOVAT
Alexander Schekaturin
Chief churus master