Opera
Daria Shuvalova
Andrey Isakov
Valentina Tsygankova
Mikhail Mishchenko
Inna Kuyda
Lubov Salaeva
Tatiyana Smyslova
Irina Nemova
Tatiyana Epishina

Guest Soloists

Ekaterina Egorova

Coming soon

The Oprichnik
opera in four acts
Boyarynya Morozova