Opera
Daria Shuvalova
Andrey Isakov
Valentina Tsygankova
Mikhail Mishchenko
Inna Kuyda
Lubov Salaeva
Tatiyana Smyslova
Irina Nemova
Tatiyana Epishina

Soprano

Sofia Bachaeva

  • Verdi. Aida

Coming soon

Little Red Riding Hood
opera for children in 1 act
Little red riding hood