72season
Coming soon
July
03 Mon
03 Mon
Mon
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Ivan Vasiliev, Ksenia Zakharova, Mikhail Lifentsev, Anna Germizeeva
ballet in three acts
music by Aram Khachaturian
choreography by Yury Grigorovich
Grand stage
04 Tue
04 Tue
Tue
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Roman Polkovnikov, Anna Zharova, Denis Matvienko, Anna Odintsova
ballet in three acts
music by Aram Khachaturian
choreography by Yury Grigorovich
Grand stage
05 Wed
05 Wed
Wed
, 19:00
Grand stage
19:00
Premiere
|
STARRING Olga Kolobova, Sergey Kuzmin, Pavel Yankovsky, Svetlana Tokareva
thriller-opera in three acts
music by Giuseppe Verdi
choreography by Vyacheslav Starodubtsev
Grand stage
06 Thu
06 Thu
Thu
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Anna Zharova, Mikhail Nedelsky, Olga Grishenkova
ballet in three acts
music byLudwigMinkus
choreography byMariusPetipa revised byVladimirPonomaryov and VakhtangChabukiani, with dances choreographed byKonstantinSergeyev and NikolayZubkovsky
Grand stage
07 Fri
07 Fri
Fri
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Vera Sabantseva, Roman Polkovnikov, Anna Odintsova
ballet in three acts
music byLudwigMinkus
choreography byMariusPetipa revised byVladimirPonomaryov and VakhtangChabukiani, with dances choreographed byKonstantinSergeyev and NikolayZubkovsky
Grand stage
11 Tue
11 Tue
Tue
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Vera Sabantseva, Roman Polkovnikov
ballet in two acts, four scenes
music by Pyotr Tchaikovsky
Prince Siegfried Roman Polkovnikov
Conductor Evgeny Volynsky
Grand stage
12 Wed
12 Wed
Wed
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Olga Grishenkova, Roman Polkovnikov
ballet in two acts, four scenes
music by Pyotr Tchaikovsky
Odette-Odile Olga Grishenkova
Prince Siegfried Roman Polkovnikov
Conductor Evgeny Volynsky
Grand stage
14 Fri
14 Fri
Fri
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Anna Zharova, Roman Polkovnikov
ballet in three acts
music by Sergey Prokofiev
choreography by Kirill Simonov
Conductor Evgeny Volynsky
Grand stage
15 Sat
15 Sat
Sat
, 13:00
Grand stage
13:00
STARRING Anna Odintsova, Mikhail Lifentsev
ballet in three acts
music by Sergey Prokofiev
choreography by Kirill Simonov
Grand stage
17 Mon
17 Mon
Mon
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Vera Sabantseva, Roman Polkovnikov, Maria Nikolaeva
ballet in 2 acts
music by Adolphe Adam
Count Roman Polkovnikov
The Queen of the Wilis Maria Nikolaeva
Conductor Karen Durgaryan
Grand stage
18 Tue
18 Tue
Tue
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Anna Germizeeva, Mikhail Nedelsky, Olga Grishenkova
ballet in 2 acts
music by Adolphe Adam
Giselle Anna Germizeeva
Count Mikhail Nedelsky
The Queen of the Wilis Olga Grishenkova
Conductor Karen Durgaryan
Grand stage
20 Thu
20 Thu
Thu
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Anna Germizeeva, Roman Polkovnikov, Vera Sabantseva
ballet in three acts with a prologue
music by Pyotr Tchaikovsky
Princess Aurora Anna Germizeeva
Prince Desire Roman Polkovnikov
Conductor Dmitri Jurowski
Grand stage
21 Fri
21 Fri
Fri
, 19:00
Grand stage
19:00
Closing of the ballet season
STARRING Olga Grishenkova, Denis Matvienko, Anna Odintsova
ballet in three acts with a prologue
music by Pyotr Tchaikovsky
Princess Aurora Olga Grishenkova
Lilac Fairy Anna Odintsova
Conductor Dmitri Jurowski
Grand stage
mon
tue
wed
thu
fri
sat
sun
1
2
Spartacus in NOVAT
3 Mon
Mon
, 19:00,
Grand stage
STARRING Ivan Vasiliev, Ksenia Zakharova, Mikhail Lifentsev, Anna Germizeeva
19:00
Grand stage
Spartacus in NOVAT
4 Tue
Tue
, 19:00,
Grand stage
STARRING Roman Polkovnikov, Anna Zharova, Denis Matvienko, Anna Odintsova
19:00
Grand stage
Un ballo in maschera in NOVAT
5 Wed
Wed
, 19:00,
Grand stage
Premiere
|
STARRING Olga Kolobova, Sergey Kuzmin, Pavel Yankovsky, Svetlana Tokareva
19:00
Grand stage
La Bayadere in NOVAT
6 Thu
Thu
, 19:00,
Grand stage
STARRING Anna Zharova, Mikhail Nedelsky, Olga Grishenkova
19:00
Grand stage
La Bayadere in NOVAT
7 Fri
Fri
, 19:00,
Grand stage
STARRING Vera Sabantseva, Roman Polkovnikov, Anna Odintsova
19:00
Grand stage
8
9
10
Swan Lake in NOVAT
11 Tue
Tue
, 19:00,
Grand stage
STARRING Vera Sabantseva, Roman Polkovnikov
19:00
Grand stage
Swan Lake in NOVAT
12 Wed
Wed
, 19:00,
Grand stage
STARRING Olga Grishenkova, Roman Polkovnikov
19:00
Grand stage
Gala Concert in NOVAT
13 Thu
Thu
, 19:00,
Grand stage
19:00
Grand stage
Cinderella in NOVAT
14 Fri
Fri
, 19:00,
Grand stage
STARRING Anna Zharova, Roman Polkovnikov
19:00
Grand stage
Cinderella in NOVAT
15 Sat
Sat
, 13:00,
Grand stage
STARRING Anna Odintsova, Mikhail Lifentsev
13:00
Grand stage
16
Giselle, ou les Wilis in NOVAT
17 Mon
Mon
, 19:00,
Grand stage
STARRING Vera Sabantseva, Roman Polkovnikov, Maria Nikolaeva
19:00
Grand stage
Giselle, ou les Wilis in NOVAT
18 Tue
Tue
, 19:00,
Grand stage
STARRING Anna Germizeeva, Mikhail Nedelsky, Olga Grishenkova
19:00
Grand stage
19
The Sleeping Beauty in NOVAT
20 Thu
Thu
, 19:00,
Grand stage
STARRING Anna Germizeeva, Roman Polkovnikov, Vera Sabantseva
19:00
Grand stage
The Sleeping Beauty in NOVAT
21 Fri
Fri
, 19:00,
Grand stage
Closing of the ballet season
STARRING Olga Grishenkova, Denis Matvienko, Anna Odintsova
19:00
Grand stage
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31