73season
Coming soon
November
01 Wed
01 Wed
Wed
, 19:00
Grand stage
19:00
Premiere
|
STARRING Anna Zharova, Evgeny Basalyuk
ballet in two acts
music by Pyotr Tchaikovsky
choreography by Nacho Duato
Masha Anna Zharova
The Nutcracker/Prince Evgeny Basalyuk
Conductor Evgeny Volynsky
Grand stage
02 Thu
02 Thu
Thu
, 19:00
Grand stage
19:00
Premiere
|
STARRING Olga Grishenkova, Roman Polkovnikov
ballet in two acts
music by Pyotr Tchaikovsky
choreography by Nacho Duato
Masha Olga Grishenkova
The Nutcracker/Prince Roman Polkovnikov
Conductor Evgeny Volynsky
Grand stage
03 Fri
03 Fri
Fri
, 19:00
Grand stage
19:00
Premiere
|
STARRING Anna Zharova, Evgeny Basalyuk
ballet in two acts
music by Pyotr Tchaikovsky
choreography by Nacho Duato
Masha Anna Zharova
The Nutcracker/Prince Evgeny Basalyuk
Conductor Evgeny Volynsky
Grand stage
04 Sat
04 Sat
Sat
, 13:00
Grand stage
13:00
Premiere
|
STARRING Anna Germizeeva, Nikolay Maltsev
ballet in two acts
music by Pyotr Tchaikovsky
choreography by Nacho Duato
Masha Anna Germizeeva
The Nutcracker/Prince Nikolay Maltsev
Conductor Evgeny Volynsky
Grand stage

04 Sat
04 Sat
Sat
, 19:00
Grand stage
19:00
Premiere
|
STARRING Anna Odintsova, Roman Polkovnikov
ballet in two acts
music by Pyotr Tchaikovsky
choreography by Nacho Duato
Masha Anna Odintsova
The Nutcracker/Prince Roman Polkovnikov
Conductor Evgeny Volynsky
Grand stage
05 Sun
05 Sun
Sun
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Irina Churilova, Mikhail Agafonov, Alexey Zelenkov
opera in two acts
music by Giacomo Puccini
production by Benedict Ardiles
Conductor Evgeny Volynsky
Grand stage
06 Mon
06 Mon
Mon
, 13:00
Grand stage
13:00
STARRING Nikita Ksenofontov, Ksenia Zakharova
ballet for children in two acts
music by Karen Khachaturian
horeography by Genrikh Mayorov
Cipollino Nikita Ksenofontov
Radish Ksenia Zakharova
Magnolia Margarita Solodova (debut)
Signor Tomato Maxim Grishenkov
Conductor Karen Durgaryan
Grand stage
08 Wed
08 Wed
Wed
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Ivan Vasiliev, Anna Germizeeva, Denis Golov, Vera Sabantseva, Anna Odintsova
ballet in 3 acts with a prologue
music by Ludwig Minkus
Kitri Anna Germizeeva
Basilio Ivan Vasiliev
Street Dancer Anna Odintsova
Conductor Karen Durgaryan
Grand stage
09 Thu
09 Thu
Thu
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Anna Odintsova, Roman Polkovnikov, Natalia Lifentseva
ballet in three acts with a prologue
music by Pyotr Tchaikovsky
Princess Aurora Anna Odintsova
Prince Desire Roman Polkovnikov
Lilac Fairy Natalia Lifentseva
Conductor Evgeny Volynsky
Grand stage
10 Fri
10 Fri
Fri
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Olga Kolobova, Roman Zavadsky, Anna Dattay, Shagdar Zonduev
opera quest in 3 acts
music by Giacomo Puccini
production by Vyacheslav Starodubtsev
Princess Turandot Olga Kolobova
Calaf Roman Zavadsky
Liù Anna Dattay (debut)
The Emperor Altoum Jury Komov
Timur Shagdar Zonduev
Conductor Karen Durgaryan
Grand stage
11 Sat
11 Sat
Sat
, 13:00
Grand stage
13:00
STARRING Mikhail Lifentsev, Vera Sabantseva, Evgeny Basalyuk, Nikita Ksenofontov, Ekaterina Likhova
ballet in 2 acts
music by Adolphe Adam
Grand stage

11 Sat
11 Sat
Sat
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Roman Polkovnikov, Anna Odintsova, Tetsuya Imura, Konstantin Alexentsev, Anna Zharova
ballet in 2 acts
music by Adolphe Adam
Grand stage
12 Sun
12 Sun
Sun
, 17:00
Grand stage
17:00
STARRING Timofey Dubovitsky, Irina Novikova, Alexey Zelenkov, Kirill Nifontov, Pavel Yankovsky
opera in two acts with a prologue
music by Ruggero Leoncavallo
Nedda (Colombina) Irina Novikova
Tonio (Taddeo) Alexey Zelenkov
Silvio Pavel Yankovsky (debut)
Conductor Valentine Uryupin
Grand stage
15 Wed
15 Wed
Wed
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Ekaterina Likhova, Evgeny Basalyuk, Ilia Golovchenko
ballet in 3 acts
music by Sergey Prokofiev
choreography by Oleg Vinogradov
Grand stage
16 Thu
16 Thu
Thu
, 19:00
Grand stage
19:00
Premiere
|
STARRING Daria Shuvalova, Sergey Kuzmin, Alexey Zelenkov, Alexey Laushkin, Maria Belokurskaya
opera taste-off
music by Gaetano Donizetti
production by Vyacheslav Starodubtsev
Grand stage
17 Fri
17 Fri
Fri
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Denis Matvienko, Ksenia Zakharova, Margarita Solodova
modern ballet in two acts
Music by Edward Grieg
choreography by Edward Klug
Grand stage
18 Sat
18 Sat
Sat
, 13:00
Grand stage
13:00
STARRING Vera Sabantseva, Alexey Tyutyunnik, Denis Golov
ballet in two acts, four scenes
music by Pyotr Tchaikovsky
Conductor Evgeny Volynsky
Grand stage

18 Sat
18 Sat
Sat
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Olga Grishenkova, Ernest Lapytov, Paolo Randon
ballet in two acts, four scenes
music by Pyotr Tchaikovsky
Odette-Odile Olga Grishenkova
Prince Siegfried Ernest Latypov
Conductor Evgeny Volynsky
Grand stage
19 Sun
19 Sun
Sun
, 13:00
Theatre foyer
13:00
baroque cycle
concert in 2 parts
Theatre foyer

19 Sun
19 Sun
Sun
, 17:00
Grand stage
17:00
STARRING Sergey Kuzmin, Maxim Aniskin, Irina Novikova, Julia Nikiforova, Olga Obukhova
thriller-opera in three acts
music by Giuseppe Verdi
choreography by Vyacheslav Starodubtsev
Amelia Irina Novikova
Richard Warwick Sergey Kuzmin
Renato Maxim Aniskin
Oscar Julia Nikiforova
Ulrica Olga Obukhova
Conductor Evgeny Volynsky
Grand stage
22 Wed
22 Wed
Wed
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Roman Polkovnikov, Anna Zharova, Denis Matvienko, Maria Nikolaeva
ballet in three acts
music by Aram Khachaturian
choreography by Yury Grigorovich
Spartacus Roman Polkovnikov
Phrygia Anna Zharova
Aegina Maria Nikolaeva (debut)
Conductor Karen Durgaryan
Grand stage
23 Thu
23 Thu
Thu
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Ivan Vasiliev, Ksenia Zakharova, Mikhail Lifentsev, Anna Odintsova
ballet in three acts
music by Aram Khachaturian
choreography by Yury Grigorovich
Grand stage
24 Fri
24 Fri
Fri
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Irina Novikova, Svetlana Tokareva, Mikhail Agafonov, Pavel Yankovsky
Aida 12+
fashion-opera in 4 acts
music by Giuseppe Verdi
Grand stage
25 Sat
25 Sat
Sat
, 13:00
Grand stage
13:00
STARRING Ekaterina Likhova, Nikita Ksenofontov
ballet in three acts
music by Sergey Prokofiev
choreography by Kirill Simonov
Cinderella Ekaterina Likhova (debut)
Prince Nikita Ksenofontov (debut)
Conductor Evgeny Volynsky
Grand stage

25 Sat
25 Sat
Sat
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Anna Zharova, Mikhail Lifentsev
ballet in three acts
music by Sergey Prokofiev
choreography by Kirill Simonov
Conductor Evgeny Volynsky
Grand stage
26 Sun
26 Sun
Sun
, 17:00
Grand stage
17:00
STARRING Anastasia Lepeshinskaya, Roman Zavadsky, Julia Shagdurova, Maxim Aniskin
opera in four acts
music by Georges Bizet
production by Alexey Stepanyuk
Carmen Anastasia Lepeshinskaya
Don José Roman Zavadsky
Micaëla Julia Shagdurova
Escamillo Maxim Aniskin
Zuniga Andrey Triller
Conductor Evgeny Volynsky
Grand stage
28 Tue
28 Tue
Tue
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Nikolay Loskutkin, Vladimir Ognev, Timofey Dubovitsky, Vladimir Kuchin, Maxim Aniskin, Shagdar Zonduev
opera with comments in two acts
music by Modest Mussorgsky
production by Dmitry Belov
Boris Godunov Nikolay Loskutkin
Pimen Vladimir Ognev
The yuródivïy Vladimir Kuchin
Andrey Shchelkalov Maxim Aniskin
Varlaam Shagdar Zonduev
Conductor Evgeny Volynsky
Grand stage
29 Wed
29 Wed
Wed
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Anna Germizeeva, Nikolay Maltsev, Mikhail Lifentsev
ballet in 3 acts
music by Sergey Prokofiev
choreography by Oleg Vinogradov
Grand stage
30 Thu
30 Thu
Thu
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Olga Grishenkova, Ernest Lapytov, Anna Odintsova
ballet in three acts
music byLudwigMinkus
choreography byMariusPetipa revised byVladimirPonomaryov and VakhtangChabukiani, with dances choreographed byKonstantinSergeyev and NikolayZubkovsky
Nikiya Olga Grishenkova (debut)
Solor Ernest Latypov
Gamzatti Anna Odintsova
Conductor Karen Durgaryan
Grand stage
mon
tue
wed
thu
fri
sat
sun
The Nutcracker in NOVAT
1 Wed
Wed
, 19:00,
Grand stage
Premiere
|
STARRING Anna Zharova, Evgeny Basalyuk
19:00
Grand stage
The Nutcracker in NOVAT
2 Thu
Thu
, 19:00,
Grand stage
Premiere
|
STARRING Olga Grishenkova, Roman Polkovnikov
19:00
Grand stage
The Nutcracker in NOVAT
3 Fri
Fri
, 19:00,
Grand stage
Premiere
|
STARRING Anna Zharova, Evgeny Basalyuk
19:00
Grand stage
The Nutcracker in NOVAT The Nutcracker in NOVAT
4 Sat
Sat
, 13:00,
Grand stage
Premiere
|
STARRING Anna Germizeeva, Nikolay Maltsev
13:00
Grand stage

Premiere
|
STARRING Anna Odintsova, Roman Polkovnikov
19:00
Grand stage
La Boheme. Renovation in NOVAT
5 Sun
Sun
, 19:00,
Grand stage
STARRING Irina Churilova, Mikhail Agafonov, Alexey Zelenkov
19:00
Grand stage
Cipollino      in NOVAT
6 Mon
Mon
, 13:00,
Grand stage
STARRING Nikita Ksenofontov, Ksenia Zakharova
13:00
Grand stage
7
Don Quixote in NOVAT
8 Wed
Wed
, 19:00,
Grand stage
STARRING Ivan Vasiliev, Anna Germizeeva, Denis Golov, Vera Sabantseva, Anna Odintsova
19:00
Grand stage
The Sleeping Beauty in NOVAT
9 Thu
Thu
, 19:00,
Grand stage
STARRING Anna Odintsova, Roman Polkovnikov, Natalia Lifentseva
19:00
Grand stage
Turandot in NOVAT
10 Fri
Fri
, 19:00,
Grand stage
STARRING Olga Kolobova, Roman Zavadsky, Anna Dattay, Shagdar Zonduev
19:00
Grand stage
Le Corsaire in NOVAT Le Corsaire in NOVAT
11 Sat
Sat
, 13:00,
Grand stage
STARRING Mikhail Lifentsev, Vera Sabantseva, Evgeny Basalyuk, Nikita Ksenofontov, Ekaterina Likhova
13:00
Grand stage

STARRING Roman Polkovnikov, Anna Odintsova, Tetsuya Imura, Konstantin Alexentsev, Anna Zharova
19:00
Grand stage
Pagliacci in NOVAT
12 Sun
Sun
, 17:00,
Grand stage
STARRING Timofey Dubovitsky, Irina Novikova, Alexey Zelenkov, Kirill Nifontov, Pavel Yankovsky
17:00
Grand stage
13
14
Romeo and Juliet in NOVAT
15 Wed
Wed
, 19:00,
Grand stage
STARRING Ekaterina Likhova, Evgeny Basalyuk, Ilia Golovchenko
19:00
Grand stage
Lelisir damore in NOVAT
16 Thu
Thu
, 19:00,
Grand stage
Premiere
|
STARRING Daria Shuvalova, Sergey Kuzmin, Alexey Zelenkov, Alexey Laushkin, Maria Belokurskaya
19:00
Grand stage
Peer Gynt in NOVAT
17 Fri
Fri
, 19:00,
Grand stage
STARRING Denis Matvienko, Ksenia Zakharova, Margarita Solodova
19:00
Grand stage
Swan Lake in NOVAT Swan Lake in NOVAT
18 Sat
Sat
, 13:00,
Grand stage
STARRING Vera Sabantseva, Alexey Tyutyunnik, Denis Golov
13:00
Grand stage

STARRING Olga Grishenkova, Ernest Lapytov, Paolo Randon
19:00
Grand stage
Music for Us in NOVAT Un ballo in maschera in NOVAT
19 Sun
Sun
, 13:00,
Theatre foyer
13:00
Theatre foyer

STARRING Sergey Kuzmin, Maxim Aniskin, Irina Novikova, Julia Nikiforova, Olga Obukhova
17:00
Grand stage
20
21
Spartacus      in NOVAT
22 Wed
Wed
, 19:00,
Grand stage
STARRING Roman Polkovnikov, Anna Zharova, Denis Matvienko, Maria Nikolaeva
19:00
Grand stage
Spartacus      in NOVAT
23 Thu
Thu
, 19:00,
Grand stage
STARRING Ivan Vasiliev, Ksenia Zakharova, Mikhail Lifentsev, Anna Odintsova
19:00
Grand stage
Aida in NOVAT
24 Fri
Fri
, 19:00,
Grand stage
STARRING Irina Novikova, Svetlana Tokareva, Mikhail Agafonov, Pavel Yankovsky
19:00
Grand stage
Cinderella in NOVAT Cinderella in NOVAT
25 Sat
Sat
, 13:00,
Grand stage
STARRING Ekaterina Likhova, Nikita Ksenofontov
13:00
Grand stage

STARRING Anna Zharova, Mikhail Lifentsev
19:00
Grand stage
Carmen in NOVAT
26 Sun
Sun
, 17:00,
Grand stage
STARRING Anastasia Lepeshinskaya, Roman Zavadsky, Julia Shagdurova, Maxim Aniskin
17:00
Grand stage
27
Boris Godunov in NOVAT
28 Tue
Tue
, 19:00,
Grand stage
STARRING Nikolay Loskutkin, Vladimir Ognev, Timofey Dubovitsky, Vladimir Kuchin, Maxim Aniskin, Shagdar Zonduev
19:00
Grand stage
Romeo and Juliet in NOVAT
29 Wed
Wed
, 19:00,
Grand stage
STARRING Anna Germizeeva, Nikolay Maltsev, Mikhail Lifentsev
19:00
Grand stage
La Bayadere in NOVAT
30 Thu
Thu
, 19:00,
Grand stage
STARRING Olga Grishenkova, Ernest Lapytov, Anna Odintsova
19:00
Grand stage