Opera
Daria Shuvalova
Andrey Isakov
Valentina Tsygankova
Mikhail Mishchenko
Inna Kuyda
Lubov Salaeva
Tatiyana Smyslova
Irina Nemova
Tatiyana Epishina

Basses

Shagdar Zonduev

Coming soon

Little Red Riding Hood
opera for children in 1 act
Lumberman